Het RSIN – Fiscaal Nummer

Het RSIN: 8508.34.715

1.  Contactgegevens

Internet: www.st-newgeneration.nl

Bezoek- en postadres: Nobeldreef 3, 2871 KZ Schoonhoven

E-mailadres: info@st-newgeneration.nl

2.  Beleidsplan

Beleidsplan Stichting New Generation:

Onze missie

New Generation heeft een 3-delige missie:

 1.Het verspreiden van het evangelie, aan jongeren, op manieren die hen inspireren en motiveren.

2. Het trainen en onderwijzen van jongeren om mee te kunnen bouwen aan het Koninkrijk van God.

3. Een platform zijn waar jongeren hun talenten en gaven kunnen ontwikkelen.

Dit is onze visie

New Generation wil jongeren inspireren, motiveren, trainen en onderwijzen op manieren waarin “out of the box” wordt gedacht.

New Generation gelooft dat God met ieder persoon een plan heeft en dat Hij gaven, talenten en dromen in iedereen heeft gelegd.

New Generation wil jongeren helpen om te onderzoeken wat dit plan is en wat hun persoonlijke talenten, dromen en gaven zijn.

Daarnaast is New Generation een platform waar jongeren dit in de praktijk kunnen brengen.

New Generation wil het onmogelijke mogelijk maken in ieder persoon.

Werkzaamheden 

Om onze doelen te bereiken voeren wij van New Generation de volgende activiteiten uit:

 • Disciple of Jesus
 • REV Night
 • Activate
 • Wekelijkse bemoedigingen 
 • The New Generation Podcast
 • Prayer Night
 • Glory Night
 • Sound on Saturday

Voor inkomsten zijn wij afhankelijk van sponsors en vrijwillige bijdragen. Deze inkomsten worden gebruikt om de activiteiten uit te kunnen voeren.

Het vermogen van Stichting New Generation wordt beheerd door de penningmeester, Hendrik-Jan Verstoep. Het bestuur bepaald wat er met het vermogen gebeurd en waar het aan wordt besteed. 

3.  Bestuurssamenstelling – Functies en namen van bestuurders

Voorzitter: Jan-Rico van de Koppel

Secretaris / Penningmeester: Hendrik-Jan Verstoep

Bestuurslid: Tarik Korevaar

Bestuurslid: Femke Ooms

5. Beloningsbeleid 

Er worden geen beloningen uitgedeeld aan bestuurders, anders dan eventueel gemaakte onkosten. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding wanneer zij niet enkel op projectbasis, maar op wekelijkse basis werkzaam zijn voor de Stichting. Het bestuur beslist op grond daarvan over eventuele vergoedingen. 

6. Projecten en activiteiten

Eerdere projecten en activiteiten:

 • Activate 
 • Sound on Saturday
 • The New Generation Podcast
 • New Generation Cup

Huidige projecten en activiteiten:

 • Disciple of Jesus
 • REV Night
 • Wekelijkse bemoedigingen 
 • Prayer Night
 • Glory Night

Komende projecten en activiteiten:

 • Elemantary Podcast
 • TAG (Talents and Gifts)