Discipelschap cursus

Disciple of Jesus

Wat is het?

Disciple of Jesus is een cursus die ontwikkeld is voor jongeren die net tot bekering zijn gekomen en meer verdieping willen in hun geloofsleven. Wij vinden het belangrijk dat een cursist eerst leert over zijn/haar identiteit, vervolgens wat de talenten en gaven zijn die cursist heeft en als laatste waar hij/zij deze kan inzetten.

D.O.J. heeft mij een nieuwe kijk gegeven op de bijbel, het leven van Jezus en het werk van de Heilige Geest. Wauw, wat was het goed!

– Younes

De cursus richt zich op 3 basisthema’s in het geloofsleven die volgens New Generation belangrijk zijn.

Identiteit

Wij vinden het belangrijk dat een christen weet wie hij is door en in Jezus Christus.

Heilige Geest in jou

Tijdens dit thema zoomen we in op de gaven en talenten die God in ieder persoon heeft gelegd.

Terug de wereld in

Jezus roept Zijn discipelen op om de wereld in te trekken, zo roepen wij de cursisten op om hun plek in te nemen in God’s koninkrijk.